Hãy thử nghĩ chúng ta vào nhà hàng này để thưởng thức một buổi tối cùng gia đình sẽ tuyệt như thế nào

1  
Hãy thử nghĩ chúng ta vào nhà hàng này để thưởng thức một buổi tối cùng gia đình sẽ tuyệt như thế nào?! ^^
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.