Hàng nhà em đang dần cập bến Tâm Việt số 347 Đội Cấn

Hàng nhà em đang dần cập bến Tâm Việt số 347 Đội Cấn – Hà Nội để phục vụ các khách hàng tham gia chương trình:
1. Học kỳ trong Quân Đội 2017 tại Hoà Bình
2. Học kỳ sinh tồn – Chiến binh Đại Bàng 2017 tại Côn Sơn – Hải Dương
3. Kỹ năng sống hè 2017 tại 347 Đội Cấn. Hà Nội.
Và nhiều chương trình ở các Tỉnh nữa ạ.
Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chương trình của Tâm Việt.
Tạ ơn tạo hoá.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.