Hàng đi Lúa về

1  
Hàng đi Lúa về
Sáng nay Xuất kho 2xe 3rác
cho Đại lí Quy nhơn và Đà Nẵng
Chỉ việc chở ra Bến xe thôi ấy à còn vất vả đến cỡ này rồi.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Hàng đi Lúa về

  1. Anonymous says:

    Nhập sỉ như thế nào c

Comments are closed.