Gửi người bạn đặc biệt của mình

Gửi người bạn đặc biệt của mình
Mình viết những dòng này cho riêng bạn.
Mình muốn cảm ơn bạn vì đã luôn ở bên mình. và mình hy vọng, bạn sẽ tiếp tục ở bên mình.
Mình muốn xin lỗi bạn vì mình đã làm tổn thương bạn, làm bạn buồn rất nhiều lần. Mình hứa, lần này là lần cuối cùng, mình làm bạn thất vọng như vậy.
Và cuối cùng, mình muốn thông báo với bạn. Việc bạn ko thích, mình không làm nữa. Mình đã làm xong điều đó. Mình hy vọng, bạn đừng nổi điên với mình nữa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.