Gặp một Phó chủ tịch huyện tâm huyết với sự học

Gặp một Phó chủ tịch huyện tâm huyết với sự học, sự đọc của con em địa phương, lại là người trăn trở trước những vấn đề của xã hội. Thông qua anh Trình Nhã mọi người thấy thêm nhiều giải pháp khả thi cho xã hội.
“Theo ông Trình Văn Nhã, họp lớp, hội khóa, kỷ niệm ngày thành lập trường là hoạt động cần thiết và ai cũng đã rõ. Tuy nhiên cách thức tổ chức gắn với chi phí liên quan lại là vấn đề đáng phải bàn. Về với lớp, với khóa, với trường là về với nơi đã góp phần quan trọng giáo dục chúng ta nên người, chứ không phải về để chúng ta biến cuộc hội ngộ này thành những cuộc tỷ thí bia rượu. Tặng những tủ sách lớp học, tặng những con robot để thúc đẩy học đi đôi với hành, lập quỹ học bổng, là những giải pháp thiết thực và làm ngay được.
“Thực ra khó khăn lớn nhất trong việc này vẫn là sức ì của tư tưởng, vì trên địa bàn huyện chúng tôi chưa có tiền lệ khi hội lớp, hội khóa mà học sinh cũ tri ân trường cũ bằng tủ sách và robot”- ông Nhã tâm sự.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.