Freedom does not always express itself just to make noise

Freedom does not always express itself just to make noise. Freedom comes from calm attitude generated from inside a confident woman. #whitesummer #crazydot #freedom #halinhthu
Tự do phóng khoáng vốn không gầm gào rực rỡ chỉ để chứng tỏ là ta đang bay nhẩy.
Tự do còn đến từ sự thảnh thơi buông bỏ xuất thần từ một người đàn bà đầy tự tin nội lực, người đàn bà của nhung và lụa.
#photographyhustonton #hustonton

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.