ĐỪNG BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI THẰNG NGU

ĐỪNG BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI THẰNG NGU!!!
Tí và Tèo cãi nhau
– Tí nói: 4×4=16
– Tèo nói: 4×4=17
Thế là Tí và Tèo cãi nhau, không ai chịu nhường ai, 2 thằng kéo nhau lên Quan.
Nghe xong câu chuyện Quan phán: “thằng Tèo đi về! Còn thằng Tí lôi ra đánh 50 gậy cho ta”
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên Tí ấm ức vào thưa quan “ Tại sao con trả lời đúng mà lại bị đánh”
Quan nóng giận trả lời: “Ngươi biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng Tèo để làm gì?
Cái tội của ngươi là đi tốn thời gian vào người khác, đã biết nó Ngu lại còn cố chấp cãi với nó. Bị đánh là đúng. Mất thời gian của Ngươi và của cả Quan, còn thằng Ngu kia thì cho nó về để cuộc đời dạy nó, ngươi có nói thế nào nó cũng không thèm nghe đâu”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.