Đơn sĩ có shipler giao rồi

1  
Đơn sĩ có shipler giao rồi
Đơn lẻ chưa giao dc khách ơi.
Do trời mưa quá
Lát tạnh mưa cô D giao. Còn k hẹn khách ngay mai nhé
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.