Đi vòm hay đi nhà hoa

1  
Đi vòm hay đi nhà hoa,
Ra ngoài chợ hay ra đằng cửa sau?
#tuổithơùavề #halflifecounterstrike #mapitaly
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

17 Responses to Đi vòm hay đi nhà hoa

 1. Anonymous says:

  Duy Lê Trung Hoang Do Duc Trung Nguyễn Duy Linh Minh Toan Tin Trinh Nguyen Hoang Hai Thanh Tom Nguyen Nhan Vu Giang Nguyen Anh V. Nguyen

 2. Anonymous says:

  Sao ko có chỗ nào giống nhà cướp nhỉ

 3. Anonymous says:

  Asphalt 7 :))

 4. Anonymous says:

  Thôi cầm 46 ở nhà, đợi bọn nhà hoa xuống
  Hehe

 5. Anonymous says:

  Đoạn này ở mô?

 6. Anonymous says:

  Bối cảnh huyền thoại!

 7. Anonymous says:

  Nhìn giống Bà nà hills nhỉ

Comments are closed.