Đi vòm hay đi nhà hoa

1  
Đi vòm hay đi nhà hoa,
Ra ngoài chợ hay ra đằng cửa sau?
#tuổithơùavề #halflifecounterstrike #mapitaly
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.