đi coi bói

đi coi bói , thầy bói bảo lần đầu tiên thấy có người tai đẹp như vầy , tay có 2 đường tiền song song làm ăn chỉ có lên chứ ko có xuống tiền kiếm đc la do tự lực , ko ai cho . KO CÓ ĐƯỜNG TRÚNG SỐ …
có tiền thì lo ma giữ , cho mượn dễ bị mất làm nhiều tiêu nhiều nên tới 30 tuổi bắt đầu mới vào guồng làm giàu . coi v biết v chứ có giải quyết đc gì đâu ahihi . thầy nào cũng kêu số hưởng sướng lắm , sướng đâu chưa thấy chứ thấy cày mệt quá huhu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.