Đây là căn phòng làm việc của mình

Đây là căn phòng làm việc của mình, nó giống như là ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Cứ mỗi sáng ngủ dậy lại xe hướng chạy về phía đó. nơi đó… nghề mới của mình “cô nhân viên kế toán xì tin chất nhất qả đất”
Ban ngày vùi đầu vào máy tính ” word & excel” đêm về có khách hẹn thì lại lên đg đi #nốimi . k thì dành thời gian còn lại chăm #yumi .., tranh thủ #up bài online các kiểu… mà mà sao k ai hiểu cho mình chứ…
đó là đam mê mà sao có thể ngăn cấm ngăn cản đc …nhưng mọi thứ vẫn có thể nói 2 chữ #từbỏ đc

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.