Đang chịu trách nhiệm đạo diễn bộ phim mang tên: “Sóng gió cuộc đời

1  
Đang chịu trách nhiệm đạo diễn bộ phim mang tên: “Sóng gió cuộc đời!”
(Phim chiếu trực tiếp mỗi ngày không thiếu ngày nào). ^^
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.