“Cuộc đời như bọt nước

1  
“Cuộc đời như bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm nạn, và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.