Có ý định qua Sing sống và làm việc luôn

Có ý định qua Sing sống và làm việc luôn.
“Bốp” Thằng bạn ngồi bên tán một cái rồi bảo “Mày ngủ gục nói mớ hoài câu này vậy”.
:))))
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.