“Cô từng hỏi: Sao Facebook của anh toàn những câu về cuộc sống

1  
“Cô từng hỏi: Sao Facebook của anh toàn những câu về cuộc sống, về tình yêu? Phải chăng anh thích viết?
Anh chỉ mỉm cười: Anh sinh ra không phải để viết văn hay làm thơ. Anh chỉ là người gom nhặt câu chữ của nhân gian, xoa dịu cho người, và cũng cho mình.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.