Có tiền không tiêu hết vào những mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị của tổ tiên

Có tiền không tiêu hết vào những mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị của tổ tiên…, thì tiền cũng chỉ là tiền vô dụng không khác gì tờ giấy vụn vô dụng, có tiền mà giám chi, tiêu hết không còn lấy một xu dính túi, thì tiền xuất phất biết, tổ nghề và tổ tiên sẽ lại ban lộc cho, cứ hết lại có, hết lại có, không phải nghĩ về tiền, mà chỉ phải nghĩ tầm đc những vật quý, đừng để bọn ngoại lai ở xứ sở khác đến mua hết mang ra nc ngoài là đủ ạ.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.