Có hai chuyện muốn nói thông qua 3 tấm ảnh

Có hai chuyện muốn nói thông qua 3 tấm ảnh
Ảnh 1: có bố mẹ đến lấy thuốc chữa nhiễm trùng cho con mà mang theo hai cái can kia để đựng nước xát khuẩn
Ảnh 2 và 3: Có bạn đăng lên để kêu gọi từ thiện quyên góp cho trẻ em nghèo
Trộm nghĩ, cả 3 ảnh đều cho thấy có vấn đề trong chính nhận thức của cha mẹ.
Đừng nói do nghèo, ảnh 1 là thiếu sự cẩn trọng trong việc chăm sóc sức khỏe chính con mình, họ đơn giản vậy thì xã hội sao lo thay, lo hết. Ảnh 2 nhìn kĩ lại thấy liệu họ có nghèo đến mức mặc cho con cái quần trái và buộc dây, nhìn gia cảnh đâu đến nỗi. Ảnh 3 thì xung quanh ngập ngụa đồ đạc và hai đứa trẻ trần truồng nằm trong đám chăn màn quần áo.
Tôi cứ ngẫm mãi, đôi khi không hẳn do nghèo mà do chính thói quen và tập quán trong sinh hoạt tạo ra sự khác biệt, dù không phải là tất cả mọi trường hợp…Làm sao để họ thay đổi cách nghĩ cũng là điều quan trọng không kém của cho…
Khi đó họ tự vươn lên mới là kế bền vững…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.