Chút suy tư và nhớ đến

1  
Chút suy tư và nhớ đến ….!
.
.
.
.
.
.
.
.
Như bao người khác N không chỉ hít không khí để thở mà cần đồ ăn và thức uống. Khách hàng hãy nhớ đến N!
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.