Chút suy tư và nhớ đến

1  
Chút suy tư và nhớ đến ….!
.
.
.
.
.
.
.
.
Như bao người khác N không chỉ hít không khí để thở mà cần đồ ăn và thức uống. Khách hàng hãy nhớ đến N!
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Chút suy tư và nhớ đến

  1. Anonymous says:

    Tạo dáng xấu quá, vừa khúm rúm vừa e lẹ vừa thiếu tự nhiên.

  2. Anonymous says:

    Ta còn nợ nhau, nhỉ?

  3. Anonymous says:

    Mỗi lần nhìn tạo dáng là t lại phải đi wc! =)))

Comments are closed.