Chụp nhiều lắm mà chỉ thấy mỗi cái “mông” của con Sư tử này là đẹp

1  
Chụp nhiều lắm mà chỉ thấy mỗi cái “mông” của con Sư tử này là đẹp. :))
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Chụp nhiều lắm mà chỉ thấy mỗi cái “mông” của con Sư tử này là đẹp

  1. Anonymous says:

    Oh. Teo héo mà. Mái tóc đẹp.

Comments are closed.