Chụp nhiều lắm mà chỉ thấy mỗi cái “mông” của con Sư tử này là đẹp

1  
Chụp nhiều lắm mà chỉ thấy mỗi cái “mông” của con Sư tử này là đẹp. :))
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.