chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Chào Huệ, chào Bình, chào Nghiệp, chào Lưu, chào Loan , chào Ngân, chào An, chào Hải, chào Lâm, chào Nghĩa, chào Ân, chào Khang, chào Quỳnh, chào Hùng, chào Thảo, chào Phương, chào Phượng, chào Trang, chào Thư, chào Xuân, chào Huy, chào Ngọc, chào Trâm, chào Quân, chào Nhã, chào Toàn, chào Thái, chào Trân, chào Kha, chào My, chào Vinh, chào Phong, chào Giang, chào Lợi, chào Lan, chào Hồng, chào Nhớ, chào Trí, chào Hoàng, chào Nguyễn, chào Trúc, chào Anh, chào Kiệt, chào Phát, chào Nhung, chào Quyên, chào Uyên, chào Long, chào Nam, chào Hy, chào Thọ, chào Như, chào Đăng, chào Thương, chào Nữ, chào Phúc, chào Trường, chào Dương, chào Hưng, chào Hào, chào Tiên, chào Thu, chào Tuấn, chào Trung, chào Lộc, chào Ninh, chào Tuyết, chào Hoa, chào Thi, chào Tùng, chào Duyên, chào Hoài, chào Hằng, chào Hương, chào Phú, chào Hà, chào Nhung, chào Vân, chào Linh, chào Uyên, chào Vũ, chào Hân, chào Thái, chào Thanh, chào Trinh, chào Trang, chào Vy, chào Tuyền, chào Nhi, chào Duy, chào Mai, chào Hậu, chào Dưỡng, chào Lực, chào Kim, chào Hường, chào Ý, chào Yến, chào Mẫn, chào Minh, chào Quốc, chào Tín, chào Lương, chào Chi, chào Đạt, chào Kiên ,chào Thương, chào Phi, chào Vĩnh, chào Thức, chào Huấn, chào Bằng, chào Oanh, chào Bảo, chào Sang, chào Danh, chào Bông, chào Ngọc, chào Diễm, chào Phi, chào Thơ, chào Kha, chào Hiền, chào Tấn, chào Du, chào Qúy, chào Hiếu, chào Huyền, chào Ý, chào Dũng, chào Ly, chào Mạnh, chào Nguyệt, chào Quang, chào Tú, chào Ành, chào Dung, chào Thành, chào Vi, chào Khanh, chào Trà, chào Thoa, chào Giao, chào Thủy, chào Hiển, chào Thịnh, chào Tuyên, chào Nhiên, chào Thúy, chào Khoa, chào Sơn, chào Đức, chào Đan, chào Chiến, chào Quế, chào Thắng, chào Diệp, chào Trắc, chào Khánh, chào Thống, chào Thông, chào Đào, chào Ngữ, chào Khiêm, chào Cường, Chào Lê, chào Thuần, chào Nhân, chào Châu, chào Ái, chào Khôi, chào Tường, chào Tùy, chào Nguyên, chào Lam, chào Tình, chào Nghi, Chào Nghị, chào Hợi, chào Văn, chào Tiền, chào Tiến, chào Cảnh, chào Xuyến, chào Nhàn, chào Tài, chào Hạ, chào Đông, chào Phan, chào Chí, chào Năng, chào Lượng, chào Khương, chào Hinh, chào Thờ, chào Chinh, chào Điềm, chào Triết, chào Thoại, chào Lành, chào Hải, chào Hạnh, chào Kiều, chào Bách, chào Ngà, chào Hồ, chào Doãn, chào Xinh, chào Nhật, chào Nhất, chào Triển, chào Tố, chào Mạng, chào Tống, chào Tuân, chào Hợp, chào Tràm, chào Đàm, chào Trầm, chào Chấm, chào Sự, chào Nga, chào Bình, chào Định, chào Đình, chào Hữu, chào Cẩm, chào Cẩn, chào Mỹ, chào Huân, chào Chương, chào Đường, chào Tiếng, chào Công, chào Luân, chào Hòa, chào Tích, chào Tính, chào Phụng, chào Thuận, chào Tâm, chào Doanh, chàochaòb Thọ, chão Vỹ, chào Vĩ, chào Mỳ, chào Bổng, chào Hà, chào Khuê, chào Hiệp, chào Quyết, chào Nghệ, chào Bích, chào Hoàn. Chào …
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.