Chiều nay cùng ace VTV được diện kiến Giáo sư sử học Lê Văn Lan tại nhà riêng của Thầy

Chiều nay cùng ace VTV được diện kiến Giáo sư sử học Lê Văn Lan tại nhà riêng của Thầy, nguồn thông tin sống và là người đã hỗ trợ tư liệu chính cho chuyến đi đến mũi đất địa đầu Sa Vỹ.
Mỗi một vùng đất theo thời gian và tầng tầng lớp lớp cư dân từng định cư ở đó tạo thành một câu chuyện lịch sử vô cùng tận. Vì vậy câu hỏi nằm lòng khi đứng trước 1 địa danh nào đó vẫn luôn là: “Trước đây một nghìn năm thì nơi đây từng là cái gì…?” Như Sa Vỹ, Mũi Ngọc, Trà Cổ, Mũi Gót, Cồn Mang, Ngọc Sơn, Vĩnh Thực, Triều Dương, Châu Vỹ An,..tất cả bao nhiêu tên gọi đó cũng đều chỉ đến 1 vùng đất duy nhất, vùng địa đầu nằm ở cực Đông Bắc của đất nước từng can qua 2 cuộc binh lửa của triều Lý chống lại sự thôn tính của nhà Tống phương Bắc…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.