Chỉ nhìn qua chuyển động

1  
Chỉ nhìn qua chuyển động, chúng ta hiểu tâm trí đang vận hành ra sao. Chỉ cần qua chuyển động, ta thấu cảm được những cung bậc cảm xúc bên trong mà ngôn ngữ lời nói không thể diễn tả hết…
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.