Chăm cho lắm vào

Chăm cho lắm vào … lúc nãy trước khi ngủ nó đuổi mình ra khỏi phòng rồi gào lên:
” Bố xuống nhà ti … cho ton tủ ”
Chỉ vì làm phiền nó đang bú .
Cướp bạn nữ một cách trắng trợn rồi tống cổ khủng bố ra khỏi phòng .
Đắng lòng thật .
P/s Hận quá sang phòng khác nằm lục tìm mấy tấm hình ngày trước ghép lại để thấy mình và nó đã từng như nào .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.