< Cần tìm trợ lý >

< Cần tìm trợ lý >
Mình đang nhiều job quá, bị quá tải :3
Cần tìm 1 bạn nào theo mình hoặc gánh đc bớt công việc với mình trong công việc chụp ảnh, thiết kế…
Hình thức partime nhẹ nhàng, tgian linh động, k ngại khó ngại khổ, có chí cầu tiến…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.