Các cụ cứ tham vọng lớn lao

Các cụ cứ tham vọng lớn lao. Tây nguyên, tây bắc các cụ ngăn hết dòng xây thuỷ điện lớn nhỏ. Đành rằng, mang lại lợi ích to lớn, nhưng cái giá phải trả cho việc đầu tư ồ ạt thuỷ điện cũng không hề nhỏ….trong khi vẫn mua điện đều đều!
Giờ tới cái Sông Hồng bao quanh thủ đô của một nước cũng chuẩn bị biến thành vài cái đập, lại ngăn, lại thu….! Tất cả các cửa ngõ ra vào thủ đô như bị bịt kín, HN khác mẹi gì cái Hoả Lò đâu! Tham vọng quá!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.