Các bạn Quận Huyện ới

Các bạn Quận Huyện ới, cho mình hỏi thăm!!!
Học kỳ hè quân đội hay vui với thiên nhiên abcd gì đó, đơn vị các bạn nhận bé mấy tuổi là nhỏ nhất vậy?!? Và có đi qua đêm ko?!?
Ủ mưu đẩy con lùn nhà này đi vài nơi cho ốm và đen bớt đi!!!
P/S: con 7 tuổi!! Con tự ăn uống, tắm rửa, thay đồ, xếp quần áo được!!! Con hay mắc cỡ, đầu tiên có vẻ rụt rè, nhưng nếu quen rồi con nhào lên chiếm trọn sân khấu!!! Con biết ca múa, đôi khi khá tăng động!!!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.