Các bạn ơi tình hình là mình có nguyên một nhà quần áo với chừng 500 chiếc váy

Các bạn ơi tình hình là mình có nguyên một nhà quần áo với chừng 500 chiếc váy, giày.. mà mình gần như không có cơ hội mặc nữa, làm nào thanh lý bớt nhỉ? Vì cho chán rồi giờ còn toàn đồ hiệu từ vừa vừa đến cao cấp , thanh lý bằng cách nào đây? Các bạn đi vào các album ví dụ như tải lên từ di động lục hình xong gửi mình có khi hiệu quả hơn ý nhỉ?
Hay mình đưa nhân viên xong mở ngày sale cho các bạn tới nhỉ?
Hầu như chỉ mặc một hoặc hai lần, vô vàn quần áo nguyên tag chưa mặc.
Cách nào thì hay hả các nàng?
Bán cho các nàng giá tình yêu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.