Buổi học thứ 4 và là buổi học đầu tiên trong năm 2016

1 1 1 1  
Buổi học thứ 4 và là buổi học đầu tiên trong năm 2016, lớp Dancing Dialogue sẽ tham gia vào lễ hội âm nhạc và nhảy múa với nhóm nghệ sỹ trẻ đến từ Úc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia and Trung Quốc..,
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.