Bữa cơm cuối tuần

Bữa cơm cuối tuần!!!
Giặt giũ phơi phóng mớ quần áo xong chỉ còn có thể nấu 2 món đơn giản này để ăn cơm!!
Tay chân ko còn là của mình nữa rồi!!!
Vậy mà vẫn quyết trưa mai nấu bún riêu cua!!
Mai ai qua ăn Lễ với mình hok?!?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.