#body Trà xanh phản hồi vẫn đều đều

1  
#body Trà xanh phản hồi vẫn đều đều
Da trắng. Mịn mướt mỗi ngày
Da đen sạm chai lì cỡ nào cũng đầu hàng
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.