Bắt đầu vào những điều hệ thống

Bắt đầu vào những điều hệ thống. Năm ngoái, một số bạn bè là nhân viên y tế chụp cho mình nơi họ nghỉ ngơi trong bệnh viện (công): bốn phụ nữ quây quanh chiếc bàn xếp đặt trên sàn cùng nhau ăn trưa, xung quanh là vài chiếc giường tầng, một BS nam vừa ngả lưng trên đó. Đại loại như vậy.
BS khác kể trong giờ nghỉ thì anh phải lảo đảo đi kiếm bất cứ chỗ vắng nào trong BV khả dĩ đặt lưng được thì đặt, nhưng thường không có chỗ nào vì phòng nghỉ được thiết kế xây từ hồi xưa giờ đã trưng dụng hết làm phòng bệnh. Nên cứ lờ vờ qua cơn vậy thôi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.