Bạn là người lý tính hay cảm tính

Bạn là người lý tính hay cảm tính?
Người Việt Nam đa phần là sống cảm tính mà ít khi xử lý công việc hoặc giải quyết vấn đề dựa trên lý lẽ. Mười điều sau giúp bạn phân biệt được cách hành xử của một người lý tính và cảm tính và để bạn tự đánh giá mình có thiên hướng nào.
1. Người lý tính thường cân nhắc thận trọng và có kế hoạch cụ thể khi làm việc nên thường làm được việc lớn và ít khi sơ xuất. Còn người cảm tính làm việc theo sở thích hoặc tâm trạng: thích thì làm, không thích thì thôi, vui thì làm buồn thì nghỉ nên nói thì nhiều nhưng hiệu quả công việc chẳng được bao nhiêu.
2. Người lý tính có khả năng suy nghĩ logic và toàn diện khi nhìn một vấn đề. Họ biết gạt bỏ sự yêu ghét cá nhân để nhìn thấy bản chất tốt xấu đúng sai của vấn đề. Người cảm tính khi nhìn vấn đề phần lớn chỉ thấy được cái mình thích hoặc cái mình ghét, còn lại tốt xấu đúng sai không quan trọng.
3. Người lý tính nhìn thấy ý nghĩa của lời nói đằng sau câu chữ. Họ không vì lời nói trái ý mình mà ghét người khác hoặc vì những lời hoa mỹ mà cho rằng người đó là tốt với mình. Người cảm tính chỉ cần vài lời trái ý mình cũng đủ biến bạn thành thù và ngược lại chỉ cần vài lời ngọt ngào thì kẻ thù truyền kiếp cũng có thể trở thành bạn.
4. Sau mỗi thất bại, người lý tính rút ra kinh nghiệm và cách khắc phục vấn đề. Người cảm tính khi thất bại sẽ dành thời gian để than trời trách đất và đổ thừa cho các nhân tố bên ngoài còn mãi vẫn không chịu nhận thấy mình sai cái gì.
5. Người lý tính thuyết phục người khác bằng cả lý trí lẫn tình cảm với một sự cân bằng hợp lý giữa hai phương diện. Người cảm tính thường không có lý lẽ đủ mạnh để nói, nếu không thuyết phục được bằng tình cảm, họ sẽ chuyển sang công kích cá nhân.
6. Người lý tính cân nhắc tính hợp lý của những thứ được cho là bất khả xâm phạm (truyền thống, đạo lý, kinh sách, giáo điều…) và áp dụng chúng một cách hợp lý. Nếu những điều đó không hợp lý, họ sẵn sàng loại bỏ. Người cảm tính sùng bái những điều trên một cách cuồng tín và áp dụng mù quáng cho dù biết đó là sai lầm.
7. Người lý tính nhìn xa trông rộng, thấy được cái lợi cái hại sau này của một việc làm dù là nhỏ nhất. Người cảm tính thường chỉ tham cái lợi trước mắt mà theo đó mà làm bất chấp thiệt hại sau này.
8. Người lý tính hiểu được việc mình làm là đúng hay sai và không quan tâm đến dư luận khen chê. Người cảm tính không thể quyết định điều gì lớn lao được vì bận tâm dư luận nghĩ gì nói gì. Họ tin vào những gì đám đông tin theo chứ không dám có cách nhìn riêng.
9. Người lý tính chỉ tin và bị khuất phục bởi chân lý và khoa học, những điều được chứng minh là đúng đắn. Người cảm tính tin và sợ những thứ không giải thích được như ma quỷ, thần thánh…
10. Khi gặp vấn đề phức tạp, người lý tính sẽ suy nghĩ cẩn thận, phân tích ngọn nguồn và giải quyết từ phần gốc rễ của vấn đề. Người cảm tính chỉ nhìn thấy được những vấn đề con mà không hiểu được gốc rễ nó ở đâu. Họ cảm thấy thỏa mãn nếu có thể giải quyết được phần ngọn của vấn đề hoặc cố tình làm ngơ coi như vấn đề không tồn tại chứ không chịu đào sâu và giải quyết rốt ráo.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.