Bà Tư

1  
Bà Tư, má kêu bằng thím
83 tuổi vẫn khỏe và tự đi ăn giỗ ngon ơ!
Ở quê Châu Khê, Quảng Nam hồi xưa khổ không có ăn. Thấy thời giờ sướng lắm!
Sướng thiệt bà hê
Thời bà ăn khổ sống lâu- 100
Thời con ăn sướng chết mau- 60
Thời con cháu đẻ ra, ăn, sống rồi chết lẹ hơn
Cái đà này sống càng lâu càng khổ
Chắc vậy thiệt!
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.