Ai cùng câu hỏi không ạ

Ai cùng câu hỏi không ạ?
Lợn Trung Quốc thu mua giá cao, hoa quả cũng thu mua giá cao, mận, đào, tôm, cua, cá, mực, cá ngựa, trên trời, dưới biển, nông sản, lâm sản, hải sản Trung Quốc đều sẵn sàng thu mua giá cao hết.
Người Việt Nam muốn có hàng bán phải van lài nhau, chuột rút sau lưng bao thầu Trung Quốc để giúp đỡ nhau có được 1/1OOO sản lượng mới có hàng mà bán.
Để rồi cái gì trong nước cũng tăng giá, cái gì nhập cao cũng khó, bán đắt không ai mua.
Đồ đểu, đồ giả, đồ không đảm bảo lại lên ngôi và bán với giá rẻ.
Thiết nghĩ, nếu như cái gì Trung Quốc cũng thu mua hết thế này thì người dân ta ăn bằng gì?
Làm sao có được của ngon vật lạ, đồ tử tế mà ăn?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.