30 GIÂY: QUẢNG KÁO DÙM

30 GIÂY: QUẢNG KÁO DÙM
Đọc đề thi quốc gia THPT 2017 môn ngữ văn có đoạn trích dẫn với lối hành văn lủng củng, đoạn văn dài gần nửa trang A4 mà câu cú, nghĩa tối hù như đêm ba mươi vậy. Thấy thông tin phần trích dẫn ghi từ sách Thiện, ác và Smartphone – Đặng Hoàng Giang
Mình nhớ ngờ ngợ ra, thôi đúng con bà nó rồi đây là sách của tay tiến sĩ Việt Kiều Áo từng làm cộng đồng mạng nổi khùng vì câu nói bất hủ trong chương trình 60 phút mở – Từ thiện để làm gì? của Vờ Tờ Vờ đấu tố MC Phan Anh trước đây, hãy nghe hắn phán: “Phát quà từ thiện đôi khi gây nguy hại cho người nhận, chẳng hạn người miền ngược nhận áo quần của miền xuôi mặc vào dần dần đánh mất bản sắc văn hóa của họ”. Tóm lại ý hắn nói không quần áo mặc thà ở truồng chết bỏ mẹ vì lạnh cũng được chớ nhất quyết không mặc áo người khác cho để mất bản sắc văn hóa, một quan niệm văn hóa hết sức ấu trĩ thiển cận, bởi văn hóa trong mắt hắn chỉ là cái vỏ nhìn thấy được như chiếc áo vậy.
Người ta nói: “Văn chính là người”, vậy nên để đỡ mất thời gian nên tìm hiểu kỹ người này trước khi mua văn của hắn đọc nhé.
Khuyến mãi thêm xem dưới dây là những câu nghị luận dành cho học sinh trung học Pháp thi nè, vác xác qua đó mà học cách làm đề hen:
– Tôn trọng mọi sinh vật có phải là một bổn phận của đạo đức?
– Có phải tôi là cái mà quá khứ đã làm ra tôi?
– Văn hoá có làm nên con người?
– Chúng ta có thể hạnh phúc mà không cần tự do không?
(Đề thi made in France, sưu tầm)
Hàng đống sách cực hay có nội dung na ná thế này, mà muốn tiến sĩ có tiến sĩ, muốn Việt Kiều cũng có Việt Kiều luôn hết sức ngon lành của các ông như: Cao Huy Thuần, Nguyễn Tường Bách, Trịnh Xuân Thuận… sao hem chịu lấy đem trích dẫn cho các em thi nhỉ, lại hốt thứ rác rưỡi của tay này thiệt xui quá đi…
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.