2ẽm chuần bị lên đường ra bưu điện đi Lai Châu với Quảng Ninh nha

1  
2ẽm chuần bị lên đường ra bưu điện đi Lai Châu với Quảng Ninh nha
#hangditinh
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to 2ẽm chuần bị lên đường ra bưu điện đi Lai Châu với Quảng Ninh nha

  1. Anonymous says:

    Có của yến chưa vậy d? Khách hối quá trời rồi á

  2. Anonymous says:

    Gui hang cho T chua D

  3. Anonymous says:

    Ib mjnh nhe

Comments are closed.