1  
“- Người ta học được gì sau khi đi qua những ngày giông bão nhỉ?
– À, người ta học được cách trân trọng những ngày tháng bình yên…”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to

  1. Anonymous says:

    Học được là bão phải ở nhà trùm mền nhủ. Không được chạy ra đường cho ngủm.

  2. Anonymous says:

    Chuẩn !

  3. Anonymous says:

    Chuẩn em!

Comments are closed.