Monthly Archives: October 2016

Đi học

  Đi học, có những thứ hay ho để nhâm nhi, nhấm nháp và tâm đắc. “Tuổi trẻ không phải là 1 khoảng thời gian trong cuộc đời Nó là 1 trạng thái tinh thần Nó không phải chỉ là … Continue reading

Posted in Uncategorized | 21 Comments

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

  CHỨNG NHẬN HỮU CƠ Sáng nay dành trọn thời gian làm việc để hoàn thiện lịch đánh giá lại vườn với tổ chức đánh giá & cấp chứng nhận hữu cơ. Cuối cùng cũng chốt được lịch làm việc … Continue reading

Posted in Uncategorized | 89 Comments