Monthly Archives: August 2016

Câu chuyện khởi nghiệp

  Câu chuyện khởi nghiệp Thời gian qua nhanh như vài cái chớp mắt. Vậy là gần 1 năm rồi, vườn lại đang chuẩn bị cho đợt đánh giá tiếp theo. Đây, ai cũng hỏi có những khó khăn gì? … Continue reading

Posted in Uncategorized | 23 Comments