“Vui vẻ không hẳn là một dạng tính cách

1  
“Vui vẻ không hẳn là một dạng tính cách. Đó là một loại năng lực.
Mạnh mẽ cũng không phải do bẩm sinh. Đó là do khổ luyện.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

16 Responses to “Vui vẻ không hẳn là một dạng tính cách

  1. Anonymous says:

    can’t agree more!

  2. Anonymous says:

    Mấy bạn dạo này so deep quá :3

  3. Anonymous says:

    Út ơi lên sóng muộn Hồng Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *