Time flies so fast

Time flies so fast …
Ông Trần Vũ Hoài , Bà Ha Tran có hứa hẹn gì không?
Cháu ngày càng handsome lãng tử nhá !!! Nhá !!!
Ông , Bà ra yêu cầu luôn đi nào !!!
Còn cháu … chấp nhận lái máy bay ha ha …‍♀️
Giang Pham

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Time flies so fast

  1. Tien Duong says:

    Lái từ bé này sau lái hơn cả TT Pháp đấy

  2. Tien Duong says:

    Haha có tham gia đêm hè Lam ko nhỉ? Sợ có tiết mục mới QT vẫn lo đấy:)

Comments are closed.