Tiểu phẩm: Con máy dịch ca bin

Tiểu phẩm: Con máy dịch ca bin
Nó xem ti vi về buổi hội thảo quốc tế và bảo, cả nhà khoa học ta nói và người dịch đều sai cả.
– Bà ơi, cháu đi làm thêm kiếm tí tiền cho nhà mình nhá. Cháu biết có nơi thuê dịch đấy.
Nghe đến tiền, vợ tôi cười híp mắt. Thị này thích tiền lắm. Sau khi lau chùi nhà và giặt đống quần áo xong, con người máy phi xe đến hội thảo khoa học quốc tế kia, dịch ca bin. Nhà khoa nói:
– Kính thưa các đồng chí
Con máy dịch là kính thưa tôn ông quý bà và nhà khoa học nói, nói chưa dứt mồm, nó đã dịch, lắm khi nhà khoa học ta chưa nói, nó đã dịch. Các nhà khoa học nước ngoài tham dự hội thảo cứ vỗ tay rào rào.
Hôm ấy dịch xong, nó về nộp cho bà trăm rưỡi đô, bà sướng quá, dù biết công dịch buổi đó là hai trăm. Cũng phải để cho nó có chút tiền mua phấn son, váy áo chứ.
Nó bảo với tôi:
– Nhà khoa học này dốt quá ông ạ. Khoa học là khoa học, mà cứ dưới ánh sáng trên nghị quyết, rồi thì phối kết hợp với phát huy. Mà đề tài này là đê tài ăn cắp, copy đấy.
– Sao mày biết. Ăn nói hồ đồ. Họ mà kiện là mày đi tù đó.
– Người máy chúng cháu sợ đếch gì đi tù. Đi tù cháu khỏi phải lau nhà. À, cái đề tài ăn cắp kia, cháu biết, sớt trên mạng, trên kho dữ liệu là thấy ngay. Ông này ấm ớ tiếng Anh, ăn cắp về, rồi dịch rấm rớ sang tiếng Việt.
Nói tới đây nó cười hi hí, bốc điện thoại và bật chế độ loa để tôi cùng nghe cuộc trao đổi. Hóa ra nó gọi tới nhà khoa học kia và con máy mạo danh là tác giả của công trình. Tôi nghe nó nói:
– Này này ông ơi. Sao làm khoa học, ông lại ăn cắp thế. Tôi sẽ kiện, sẽ đưa lên báo chí cả nước, mọi người sẽ biết ông là nhà khoa học đạo chích.
Ối giời ơi, ông khoa học kia sợ vãi tè, xin lỗi con máy rối rít. Ông ta xin số tài khoản, để kính biếu mười ngàn đô la. Vợ tôi không biết mò ra hóng hớt từ lúc nào, vội thì thầm ngay số tài khoản của mình.
Sau khi kết thúc cuộc đàm thoại, con máy ra bàn nước, được 10 ngàn đô, vợ tôi xuống ngay bếp và bê lên cốc nước chanh đá cho con máy. Nó vừa thưởng thức, vừa bảo với bà nó:
– Bà ơi, tối nay ông chủ phải bóp chân cho cháu đấy nhá.
– Ừ, ông mày sẽ bóp.
Tôi vờ làm cao:
– Thì bà bóp chân cho nó đi.
– Nó có khiến tôi đâu, mà bóp.
Thôi rồi, tối nay tôi lại phải bóp chân cho con máy – ông chủ bóp chân cho con ở a?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *