Ta hỏi các khanh:

Ta hỏi các khanh:
1. Cái bọn buôn bán thuốc chống ung thư có chứa tới 97% hoạt chất chữa bệnh, thì đấy là hàng nhái, có thể chữa được bệnh, sao lại gọi là hàng giả?
2. Chúng đưa qua cửa khẩu đàng hoàng, có hải quan đóng dấu thông quan, sao lại gọi là buôn lậu?
Tại sao có một việc đơn giản như thế mà các khanh cũng không làm rõ được? Nếu đấy là thuốc chữa được bệnh, nhưng theo pháp luật của triều đình thì là hàng giả thì cũng phải nói rõ như thế để thần dân của trẫm biết. Để thân nhân của những người đã uống thuốc mà vẫn chết không oán trách trẫm và triều đình và những người đang uống hiện nay có thể vẫn an tâm mà uống tiếp. Và phải xác định rõ tội trạng của chúng, chứ cứ u u mê như hiện nay thì dân chúng và chính phủ các nước còn coi triều đình ta ra cái con khỉ gì nữa. Bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu cơ quan, tiền công quĩ chi một ngày để nuôi các ngươi thật là muôn vạn ức, thế mà một việc cỏn con như vậy cũng tướng đổ cho đồng, đồng đổ cho tướng là sao? Ta thật xấu hổ cho các khanh. Bãi triều!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *