Nỗ lực tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ

Nỗ lực tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ
(ĐTCK) Nhiệm kỳ 2011 – 2016, tỉnh Quảng Bình chỉ có 1 đại biểu Quốc hội nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội. Tương tự, Quảng Trị có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là 1/6. Còn Thừa Thiên Huế, thậm chí, không có đại biểu Quốc hội nữ nào.
So với mục tiêu Nghị quyết số 11 đề ra, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tại một số tỉnh như đã nêu trên là quá thấp. Trong khi nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, sự tham gia chủ động, tích cực của nam và nữ mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển.
Nhằm hỗ trợ các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia tranh cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế”, một chương trình hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp, tài trợ tổ chức các lớp tập huấn tại nhiều địa phương.
Lớp tập huấn giúp các nữ ứng cử viên củng cố kiến thức tổng quan về Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương, vai trò của nữ giới trong chính trị, vấn đề bình đẳng giới trong các Luật hiện hành.
Cách thức xây dựng một chương trình hành động hấp dẫn, trình bày chương trình đó tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cách thức làm việc với các cơ quan truyền thông…
Việc xây dựng đội ngũ nữ ứng cử viên có kiến thức, kỹ năng vững chắc là một trong nhiều biện pháp giúp đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và từng bước khẳng định vị thế của nữ giới trong đóng góp vào sự phát triển của đất nước, xã hội.
Vui lòng bấm đường link dưới đây để xem toàn bộ bài viết.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *