Nếu Mỹ và Anh làm theo đề xuất của các giả bài báo này: “Đã đến lúc phải thay đổi

Nếu Mỹ và Anh làm theo đề xuất của các giả bài báo này: “Đã đến lúc phải thay đổi, bằng cách bắt đầu điều tra toàn diện tài sản của những người bị trừng phạt. Mỹ và Anh, được cho là đang giữ phần lớn tài sản mà người Nga gửi ở nước ngoài, cũng phải làm như các đối tác của họ ở hầu hết các nước châu Âu khác, bằng cách cấm những người chủ sở hữu sử dụng tên giả. Mỹ cũng phải cấm đặc quyến trong quan hệ luật sư-khách hàng để chuyển những khoản tiền nặc danh hay tiền bẩn vào trong nước” thì chế độ của Putin có khả năng sẽ lung lay, xin mời đọc bài dịch mới và Donate.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *