Đơn sĩ có shipler giao rồi

1  
Đơn sĩ có shipler giao rồi
Đơn lẻ chưa giao dc khách ơi.
Do trời mưa quá
Lát tạnh mưa cô D giao. Còn k hẹn khách ngay mai nhé
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Đơn sĩ có shipler giao rồi

  1. Anonymous says:

    Ib mjnh nhe

  2. Anonymous says:

    Cách thức sỉ như thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *