“Cuộc đời như bọt nước

1  
“Cuộc đời như bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm nạn, và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to “Cuộc đời như bọt nước

  1. Anonymous says:

    Hay quá Toni Hà..

Comments are closed.