– Ê tao thích con gái răng thỏ…
– Tao có răng thỏ nè
– Cho tao đi :v
– Tao sẽ cho mày, nhưng mày ko đc bẻ răng tao
– Ko bẻ ra làm sao tao đem về =)))
– Mày mang cả tao theo là được.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to

  1. Andrea Tr says:

    Hết h xàm,về chuồng.

  2. Andrea Tr says:

    :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *