1  
– Con nhà chị làm nghề gì?
– Ôi cháu nhà tôi nó làm chuyên viên mảng giao thông cho một tập đoàn công nghệ của tây lớn lắm, gờ ráp hay u bơ gì đấy. Hàng ngày cháu nó sử dụng công nghệ sờ mát phôn để giao dịch với khách hàng, khách cũng toàn người cao cấp dùng sờ mát phôn không hà
#grab #uber
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to

  1. Anonymous says:

    thầy phán chớ có sai

  2. Anonymous says:

    Mát mặt gja đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *