Monthly Archives: December 2016

Khó khăn của phụ nữ khởi nghiệp

  Khó khăn của phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Mới đang diễn tập thôi, chuẩn bị cho Diễn đàn ngày mai. Đêm nay mình sẽ suy nghĩ về những khó khăn đó. Nhiều quá, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 28 Comments

https://www

Please enjoy this video clip (by Calum Danger) , capturing Sahaja Touring in Vietnam and Singapore last July 2016. We try to capture the essence of Sahaja Yogis travelling together to spread love and joy through Sahaja Yoga to all … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments